• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
< >
Rozcestník Renarkon o.p.s.
CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mariánskohorská 31/1328, Ostrava
tel: 596 638 807, 602 650 042
Rozcestník Renarkon o.p.s.
Terapeutické centrum Renarkon
Stojanovo náměstí 1, Ostrava
tel: 595 782 122, 724 154 239
Rozcestník Renarkon o.p.s.
KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA
Zengrova 69, Ostrava–Vítkovice
tel: 595 627 005, 602 670 789
Rozcestník Renarkon o.p.s.
TERÉNNÍ PROGRAM OSTRAVA
Zengrova 69, Ostrava–Vítkovice
tel: 774 719 357
Rozcestník Renarkon o.p.s.
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK
Malé náměstí 104, Frýdek-Místek
tel: 558 628 444, 606 694 244
Rozcestník Renarkon o.p.s.
TERÉNNÍ PROGRAM FRÝDECKO-MÍSTECKO
Malé náměstí 104, Frýdek-Místek
tel: 723 141 029
Rozcestník Renarkon o.p.s.
TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
Čeladná - Podolánky 383
tel: 558 684 334, 775 272 543
Rozcestník Renarkon o.p.s.
DOLÉČOVACÍ CENTRUM
Mariánskohorská 31/1328, Ostrava
tel: 596 638 804
Rozcestník Renarkon o.p.s.
KLUB ABSOLVENT
Mariánskohorská 31/1328, Ostrava
tel: 602 438 631
Rozcestník Renarkon o.p.s.
TERÉNNÍ PROGRAM NA NOVOJIČÍNSKU
Štefánikova 1163, Kopřivnice
tel: 602 492 871, 723 946 507

Ve dnech 24. 7. až 27. 7. 2016 navštívili klienti TK Renarkon se svými terapeuty slovinské město Izolu.

Studie probíhá s sedmi evropských zemích, jmenovitě v Chorvatsku, České republice, Francii, Lotyšsku, Nizozemí, Švýcarsku a Velké Británii. Jejím cílem je shromáždit informace o vzorcích užívání drog v Evropě - zejména o tom, jak často, jakým způsobem a v jakém množství lidé užívají různé drogy.

Zajímavou akci organizuje Nadace ČEZ na festivalu Colours Of Ostrava.

Dne 31. 10. 2015 uspořádal tým Doléčovacího centra společně s kolegy z Terapeutické komunity sportovní akci Renarkon Run, a to nejen pro naše klienty ale i pro příznivce a všechny zájemce, kteří se chtěli běhu zúčastnit.

V pátek 3. 6. 2016 se v klubu Cooltour uskutečnil interní workshop pro zaměstnance Renarkon, o.p.s., na němž přednesli své příspěvky zaměstnanci jednotlivých zařízení. Hlavním tématem workshopu byly prezentace zaměřené na koncepční cíle organizace na období let 2016-2020.

V Terapeutické komunitě Renarkon proběhlo dne 24. 9. 2015 setkání Komise sociální, zdravotní a pro rovné příležitosti při Radě města Ostravy. Členové komise se na něm zajímali nejen o chod komunity, ale i dalších zařízení Renarkonu. 

V pondělí dne 23.5.2016 se uskutečnilo setkání členů Správní rady Renarkon, o.p.s. (SR), které bylo rovněž spojeno s návštěvou Terapeutické komunity Renarkon. Ředitel společnosti informoval členy SR o činnosti organizace. 

 

Renarkon,o.p.s. navázal v roce 2014 spolupráci s Nadací České spořitelny. a jako součást této spolupráce se dne 18. 3. 2015 v Renarkonu uskutečnilo setkání zástupců obou institucí. Během setkání proběhla prohlídka prostor Doléčovacího centra a Kontaktního centra v Ostravě a byly prodiskutovány možnosti spolupráce do budoucna.

Dne 14. 3. 2016 došlo ke slavnostnímu oficiálnímu předání vozidel pořízených z projektu "Pořízení vozidel pro poskytování sociálních služeb Renarkon, o.p.s." vedoucím jednotlivých služeb, která budou vozidla používat.

Ředitel Renarkon,o.p.s. Mgr. Martin Chovanec prezentoval ve středu 25. 2. 2015 činnost Společnosti členům Komise sociální, zdravotní a rovné příležitosti. Hovořil zde především o koncepčních záměrech na další období a také o problematice zaměstnávání klientů, kde se rovněž zmínil o projektech financovaných z prostředků Evropského sociálního fondu. 

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava