Aktuality

Nadace ČEZ podpoří Renarkon na Colours Of Ostrava

Zajímavou akci organizuje Nadace ČEZ na festivalu Colours Of Ostrava.

Interní workshop Renarkonu

V pátek 3. 6. 2016 se v klubu Cooltour uskutečnil interní workshop pro zaměstnance Renarkon, o.p.s., na němž přednesli své příspěvky zaměstnanci jednotlivých zařízení. Hlavním tématem workshopu byly prezentace zaměřené na koncepční cíle organizace na období let 2016-2020.

Jednání Správní a Dozorčí rady Renarkonu

Ve čtvrtek 2. 6. 2016 se uskutečnilo jednání Správní a Dozorčí rady Renarkon,o.p.s., jehož hlavním bodem programu bylo schálení auditu organizace za rok 2015. V rámci jednání byli členové SR a DR byli rovněž informováni mj. o financování organizace v roce 2016.

Vítejte,

na stránkách obecně prospěšné společnosti Renarkon, která byla založena Statutárním městem Ostrava v roce 1997.

 

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností si můžete stáhnout zde:

Strana 1

Strana 2

Poslání Renarkon, o.p.s.:

Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi.

Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.Strategické cíle Renarkon,o.p.s.:

  1. Rozšíření terénních a kontaktních programů do dalších oblastí v rámci Moravskoslezského kraje a zkvalitnění stávajících programů
  2. Zkvalitňování a rozšiřování ubytovacích kapacit pro klienty
  3. Zkvalitňování personálního a technického zabezpečení Renarkon, o.p.s. s cílem zvyšování efektivity služeb
  4. Vytvoření systému vzdělávacích a prezentačních aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, spolupráce s odbornou veřejností
  5. Rozšíření metod práce v rámci specifické primární prevence
  6. Zvýšení kapacity managamentu společnosti
  7. Zkvalitňování a rozšiřování programů v rámci středisek Renarkon, o.p.s. v návaznosti na veřejný závazek společnosti
Dlouhodobé a krátkodobé cíle jednotlivých sociálních služeb naleznete v sekci Ke stažení.
Během své existence se Renarkon,o.p.s. vyprofilovala v jednu z největších nestátních neziskových organizací působících v oblasti prevence a léčby drogových závislostí v České republice.
 

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření: