Aktuality

Setkání členů Správní rady Renarkonu

V pondělí dne 23.5.2016 se uskutečnilo setkání členů Správní rady Renarkon, o.p.s. (SR), které bylo rovněž spojeno s návštěvou Terapeutické komunity Renarkon. Ředitel společnosti informoval členy SR o činnosti organizace. 

Turnaj ve florbale

Dne 2. 4. 2016 proběhl již 12. ročník DC Renarkon Cupu ve florbale. Jak už se stalo tradicí i letošního ročníku se zúčastnily týmy PN Opava, TK Renarkon, DC Renarkon, Klub Absolvent, TK Fides Bílá Voda a TK Fénix Bílá Voda. Celkově se turnaje zúčastnilo přes 90 lidí. Vítězem turnaje se stal tým DC Renarkon, kterému tímto gratulujeme, a zároveň se již nyní těšíme na ročník příští.
Poděkování patří ZŠ Přemysla Pitra a všem, kteří se podíleli na přípravě a samotné organizaci turnaje.

Slavnostní předání vozidel

Dne 14. 3. 2016 došlo ke slavnostnímu oficiálnímu předání vozidel pořízených z projektu "Pořízení vozidel pro poskytování sociálních služeb Renarkon, o.p.s." vedoucím jednotlivých služeb, která budou vozidla používat.

Vítejte,

na stránkách obecně prospěšné společnosti Renarkon, která byla založena Statutárním městem Ostrava v roce 1997.

 

Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností si můžete stáhnout zde:

Strana 1

Strana 2

Poslání Renarkon, o.p.s.:

Obecně prospěšná společnost Renarkon poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi.

Svými aktivitami se Renarkon snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.Strategické cíle Renarkon,o.p.s.:

  1. Rozšíření terénních a kontaktních programů do dalších oblastí v rámci Moravskoslezského kraje a zkvalitnění stávajících programů
  2. Zkvalitňování a rozšiřování ubytovacích kapacit pro klienty
  3. Zkvalitňování personálního a technického zabezpečení Renarkon, o.p.s. s cílem zvyšování efektivity služeb
  4. Vytvoření systému vzdělávacích a prezentačních aktivit pro odbornou i laickou veřejnost, spolupráce s odbornou veřejností
  5. Rozšíření metod práce v rámci specifické primární prevence
  6. Zvýšení kapacity managamentu společnosti
  7. Zkvalitňování a rozšiřování programů v rámci středisek Renarkon, o.p.s. v návaznosti na veřejný závazek společnosti
Dlouhodobé a krátkodobé cíle jednotlivých sociálních služeb naleznete v sekci Ke stažení.
Během své existence se Renarkon,o.p.s. vyprofilovala v jednu z největších nestátních neziskových organizací působících v oblasti prevence a léčby drogových závislostí v České republice.
 

Výroční zprávy o činnosti a hospodaření: