Terapeutická komunita (TK)

Vedoucí:

Mgr. Aneta Kalusová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Adresa:

739 12 Čeladná - Podolánky 383

Telefon:

558 684 334

Mobil:

775 272 543

Email:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mobil zást. vedoucího

724 795 114

Telefon klienti (možno volat mezi 21.00-22.00 hod.)

558 431 371

Příjem klientů a cena programu

Jak to u nás funguje

 

KDO JSME

 • Komunita Renarkon je pobytové resocializační zařízení pro drogově závislé s délkou léčby 6 - 12 měsíců.

 • Terapeutická komunita Renarkon o.p.s. je členem Sekce Terapeutických Komunit při Asociaci nestátních organizací A.N.O.

 • V letech 2006 a 2009 získala naše komunita certifikát odborné způsobilosti udělovaný RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

 • V roce 2007 byla terapeutická komunita řádně zaregistrovaná jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Naše terapeutická komunita je organizačně začleněna do společnosti Renarkon o.p.s, se sídlem v Ostravě. Zakladatelem společnosti Renarkon o.p.s je Magistrát města Ostravy.

STÁŽE A PRAXE V TK RENARKON

 • Minimálně 21 let
 • Očkování na hepatitidu A, B
 • Motivační dopis (zaslat na TK)
 • Pohovor s vedoucím TK

 

POSLÁNÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Terapeutická komunita Renarkon o.p.s. nabízí své služby lidem, kteří se rozhodnou skoncovat se svou drogovou závislostí, aby se mohli vrátit do plnohodnotného života.

 

CÍLE SLUŽBY

Naším cílem je pomoci uživatelům služeb terapeutické komunity překonat drogovou závislost a najít cestu k trvalé abstinenci a postupnému návratu do plnohodnotného života prostřednictvím změny životního stylu, učením se zvládat stresové situace, budováním zdravé sebedůvěry a převzetím zodpovědnosti za své jednání.

 

OKRUH OSOB - kterým je služba určena

Svou pomoc nabízíme lidem se závislostí na nealkoholových drogách starším osmnácti let, bez rozdílu pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženského vyznání či politického smýšlení.

 • Typ cílové skupiny:

  Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

  Osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

 • Věková struktura cílové skupiny:

  Mladí dospělí (19 – 26 let)

  Dospělí (27 – 64 let)

 

PRINCIPY SLUŽBY

 

Věříme, že uvedených cílů lze dosáhnout respektováním těchto zásad:

 • pokoře v uznání vlastní závislosti, dobrovolnosti vstupu do komunity, toleranci vůči ostatním členům komunity, otevřenosti a upřímnosti vůči sobě i ostatním a dodržováním pravidel komunity.

Individuální přístup ke klientovi

 • respektování jedinečnosti a zároveň komplexnosti klientovy sociální situace

Dodržování práv klienta

 • pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem Evropské federace Terapeutických komunit a Etickým kodexem sociálních pracovníků

Respektování volby a svobodné vůle

 • léčebný program je dobrovolný každý klient se může kdykoli rozhodnout opustit léčebný program na základě vlastního rozhodnutí a bez postihů. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb a vyjadřovat se k problémům

Veřejná přístupnost ke službě

 • klient může využívat služby bez ohledu na rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.


POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI TK

Resocializační proces čerpá z poznatků bio-psycho-sociálního modelu léčby drogově závislých, je založený na skupinové terapii, s důrazem na pracovní terapii. V průběhu svého pobytu prochází klient postupně čtyřmi fázemi, které jsou koncipovány tak, aby co nejlépe přispívaly k osobnostnímu přerodu směřujícímu k posílení motivace žít bez drog a navrácení se do společnosti.

Mezi stěžejní metody a formy práce patří:

• Poskytnutí ubytování a stravy
• Skupinová terapie a individuální poradenství
• Pracovní terapie
• Arteterapie, dramaterapie
• Zátěžové programy, relaxace, kultura
• Osvojování sociálních dovedností, trénink odpovědnosti
• Tématické a vzdělávací skupiny
• Volnočasové aktivity
• Sociální poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí
• Práce s rodinou klientů a rodinná terapie
• Prevence relapsu
• Kontrola abstinence (orientační testy z moči) a péče o zdravotní stav klientů
• Krizová intervence
• Zprostředkování kontaktu do následných zařízení.



KDE JSME A JAK SE K NÁM DOSTANETE

Terapeutická komunita Renarkon se nachází v hezkém prostředí Beskyd asi 10 km od obce Čeladná. Tvoří ji dvě horské chaty, kolem je les, kopce ... Prostřednictvím veřejné dopravy se k nám dostanete tak, že přijedete vlakem na Čeladnou (nedaleko od Frýdku-Místku), hned u vlakového nádraží v Čeladné je autobusová zastávka, ze které pojedete směrem do Čeladné-Podolánek (autobus jezdí většinou 2x denně). Zastávka autobusu se jmenuje Podolánky-škola a vyskytuje se hned pod budovou TK.

Pokud jedete autem - v Čeladné narazíte na odbočku směr Podolánky, Hotel Srdce Beskyd. Vydáte se tímto směrem stále po hlavní silnici a po deseti kilometrech dojedete na autobusovou zastávku „Podolánky - Škola“. U ní se dáte doprava a po 20 metrech uvidíte velkou tabuli s nápisem TK RENARKON, dále se jede do prudkého kopce dalších cca 30 metrů (tabule je vidět již od zastávky, nelze ji minout).

Odkaz na mapu s umístěním TK Renarkon.

 

TÝM

Vedoucí TK: Mgr. Aneta Kalusová

Zástupkyně vedoucí: Bc. Blanka Vašková

Terapeuti:

Šárka Obodová

Mgr. Jana Rečková

Bc. Jan Franek

Alena Slováková, DiS.

Csaba Vysopal

Pracovní terapeut: Bronislav Svoboda

Supervizor: Mgr. Lubica Lichorobiecová

 

Programy a aktivity Terapeutické komunity podporují:


Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Ministerstvo práce a sociální věcí

 

logo-moravskoslezsky-kraj-cs

 Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Moravskoslezského kraje

 

logo Ostrava

 Statutární město Ostrava