• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 
 
IMG 20170425 115607
Vedoucí: Bc. Jakub Larisch
Adresa: Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 628 444
Mobil: 606 694 244
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Facebook: street a káčko FM

Provozní doba:

Pondělí až pátek: 9:00 – 16:00

(na objednání také úterý a čtvrtek 16:00 - 18:00)
 
 
 

 
Pokud chcete pomoci s řešením vaší situace a využít poradenských a terapeutických služeb našeho centra, sjednejte si termín osobního setkání předem, a to na výše uvedených telefonních číslech, e-mailové adrese, nebo osobně, děkujeme. Naše služby jsou bezplatné, anonymní a diskrétní.
 
KOMU JE CENTRUM URČENO
Lidem, kteří užívají návykové látky, včetně alkoholu a léků. Lidem, kteří hrají hazardní hry, sázejí nebo se potýkají s jiným závislostním chováním. Jejich rodinným příslušníkům, partnerům a dalším blízkým osobám, a to od 11 let věku.

 
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Poradenství a terapie – pomoc a podpora klientům a jejich blízkým v situacích a s problémy, které jsou pro ně těžké, nebo se kterými si nevědí rady. Můžeme jim pomoci, pokud se rozhodnou přestat s užíváním návykových látek, pitím nebo hraním či sázením, pokud chtějí ve svém životě něco změnit, vyřešit, zorientovat se ve své situaci apod. Poskytujeme individuální, párové i rodiné poradenství a terapii.
Sociálně-právní pomoc – pomoc při vyřizování na úřadech, s hledáním bydlení a zaměstnání, s vyřizováním dokladů a sociálních dávek, s řešením dluhů, trestně-právních záležitostí nebo jiných obtížných životních situací, zprostředkování dalších sociálních, zdravotních a jiných veřejných služeb a pomoc s uplatňováním práv.
Doprovod klientů na úřady, do sociálních, zdravotních či jiných služeb, k provedení testů na infekční nemoci, k soudu, při vyřizování různých záležitostí.
Krizová intervence – akutní pomoc v krizi.
Testy na žloutenky, HIV/AIDS a syfilis – testy na infekční a pohlavní nemoci přímo u nás, nebo je můžeme zprostředkovat v Krevním centru. Jsou bezplatné a diskrétní.
Výměnný program – výměna použitých injekčních setů za čisté, k tomu vody, dezinfekce, filtry, kondomy, kapsle, vitamíny, ředítka, kyselina, alobal nebo kontejnery na použité sety.
Dále masti na každodenní péči o žíly, na záněty, abscesy, menší poranění a popáleniny, nebo náplasti, obvazy, sterilní krytí, léky na zažívací potíže, horečku a menstruační bolesti a těhotenské testy.
Základní zdravotní ošetření – základní zdravotní ošetření menších poranění či zánětů a zprostředkování ošetření závažnějších potíží u lékaře.
Kontaktní místnost – klienti u nás mohou posedět v klidném prostředí, odpočinout si a využít hygienický a potravinový servis nebo počítač, a to v pondělí, středu a pátek od 9 do 12 nebo od 13 do 16 hodin.
Hygienický servis – sprcha, WC, praní prádla
Potravinový servis – polévka, čaj, kafe
Informační servis – informujeme o bezpečnějším braní drog a sexu, o možnostech nákazy, testování a léčby HIV/AIDS, žloutenek a pohlavních nemocí, o zdravotních rizicích braní drog, o sociálních, zdravotních a jiných veřejných službách atd.
Zprostředkování pobytu v TK či PN – můžeme pomoci s vyřízením pobytu v kterékoliv terapeutické komunitě nebo psychiatrické nemocnici, pokud se klient rozhodne řešit svou situaci tímto způsobem.

 
POSLÁNÍ:
Posláním Kontaktního a poradenského centra Frýdek-Místek je pomáhat lidem v obtížné životní situaci související s užíváním návykových látek, včetně alkoholu a léků, s hraním hazardních her, sázením či jiným závislostním chováním, a jejich blízkým a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojenými s užíváním návykových látek.
 
IMG 20170425 115421
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CÍLE SLUŽBY
 • Snížení rizikového chování klientů a zvýšení jejich informovanosti o rizicích spojených s užíváním návykových látek, o zásadách jejich bezpečnějšího užívání a bezpečnějším sexu.
 • Stabilizace a zlepšení sociálního, zdravotního a duševního stavu klientů a jejich blízkých. Obnovení, stabilizace a rozvoj jejich sociálních vztahů a předcházení jejich sociálnímu vyloučení.
 • Zvýšení motivace klientů ke změně jejich aktuální situace, k ukončení či snížení užívání návykových látek, včetně alkoholu a léků, a hraní hazardních her nebo sázení, k začlenění se do společnosti a jejich navázání do sítě sociálních, zdravotních a dalších služeb.
 • Rozvinutí schopností, dovedností a znalostí klientů a jejich blízkých potřebných pro jejich každodenní život, naplňování jejich potřeb, řešení obtížných situací a dosažení osobní spokojenosti a soběstačnosti.
 • Poskytnutí psychosociální pomoci a podpory osobám blízkým, snížení rizika šíření infekčních nemocí pro širokou veřejnost, předcházení kriminalitě a úspora veřejných prostředků.

 
ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
Nízkoprahovost – služby centra jsou poskytovány bezplatně a pro jejich využívání klient nemusí sdělovat své jméno, bydliště ani jiné osobní údaje.
Anonymita – služby centra jsou poskytovány anonymně a diskrétně. Informace o klientovi neposkytujeme nikomu bez jeho předešlého souhlasu. Výjimkou jsou situace, na které se vztahuje oznamovací povinnost pracovníků.
Respekt a spolupráce – respektujeme klienty jako naše rovnocenné partnery a respektujeme jejich rozhodnutí. Služby jim poskytujeme formou vzájemné spolupráce, vedoucí k jejich osobnímu rozvoji a aktivizaci.
Individuální přístup – každého vnímáme jako jedinečnou lidskou bytost s individuálními potřebami. Služby se snažíme v maximální možné míře tzv. šít na míru jednotlivým klientům.
Důvěra a otevřenost – snažíme se vybudovat si s klientem důvěrný vztah, v němž spolu můžeme hovořit zcela otevřeně o jeho situaci, potřebách a o možnostech naší spolupráce.
Svobodná volba – každý klient má právo vlastní volby a sám rozhoduje, s čím chce pomoci a jakou službu využije. Klienty podporujeme v uplatňování vlastní vůle a v aktivním rozhodování o svém životě.
Užitečnost – usilujeme o to, aby naše spolupráce měla pro každého klienta konkrétní užitek z hlediska jeho aktuální situace a potřeb. Užitečnost považujeme za hlavní měřítko úspěšnosti naší spolupráce.

 
PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ
Pokud budete s něčím nespokojeni, budete mít pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služeb stěžovat. Za podání stížnosti vás nikdo nesmí trestat. Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje.
Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na ředitele společnosti, nebo na další instituce, uvedené níže. Na ty se můžete obrátit také v případě, že svou stížnost nebudete chtít řešit s nikým z pracovníků organizace Renarkon.

Stížnost můžete podat sami, nebo ji za vás může podat váš zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo služby centra nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností. Můžete také podávat podněty a návrhy k provozu centra a poskytování služeb. S těmito podněty a návrhy je nakládáno stejně jako se stížnostmi a způsob jejich podávání a vyřizování je totožný.

Stížnosti, připomínky či přání můžete podávat několika způsoby, a to i anonymně:
Ústně: oslovte přímo někoho z pracovníků centra, nebo ji můžete podat osobně na správě společnosti: Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava. Odpověď dostanete ústně, nebo poštou na vámi uvedenou adresu.
Do Knihy stížností: ta je k dispozici v kontaktní místnosti a můžete do ní podávat stížnosti anonymně. Odpověď je poté zapsána rovněž do této Knihy stížností.
Do Schránky důvěry: ta je k dispozici 2x – u hlavních dveří v centru a u hlavního vchodu do celé budovy a můžete do nich podávat stížnosti anonymně. Odpověď dostanete písemně, v případě anonymního podání je odpověď vyvěšena po dobu 14 dní na nástěnce v centru a na dveřích do centra.
Poštou na adresu: Kontaktní a poradenské centrum, Malé náměstí 104, 738 01 Frýdek-Místek, nebo přímo na správu společnosti: Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava. Odpověď dostanete poštou na vámi uvedenou adresu.
Dalším institucím: Krajský úřad Moravskoslezského kraje (28. října 117, 702 18 Ostrava), Ministerstvo práce a sociálních věcí (Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha), Veřejný ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno) nebo Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha)


 
NÁŠ TÝM
Bc. Jakub Larisch – vedoucí centra, sociální pracovník, terapeut
Mgr. Maria Kufová – sociální pracovník, terapeut
Mgr. Denisa Tomášková – sociální pracovník
 
SUPERVIZOR
Bc. Libuše Tomanová, Dis
 
Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava