• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých

tpnj

 

Vedoucí: Jeannette Motlová, DiS. 
Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Mobil: 602 492 871, 723 946 507
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 


Pondělí: Kopřivnice - 8:00 – 16:00
Úterý: Frenštát p. R., Příbor 10:30 – 12:30, 13:00 – 15:00
Středa: Odry 11:00 – 15:00
Čtvrtek: Bílovec, Studénka 11:00 – 14:00, 14:30 – 15:00
Pátek: Nový Jičín , Kopřivnice 9:30 – 12:00, 13:00 – 16:00

  

Poslání:
Posláním Terénního programu na Novojičínsku je vyhledávat a kontaktovat skrytou populaci uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí, minimalizovat rizika spojená se závislostním chováním jak pro samotné uživatele návykových látek, tak pro širší veřejnost. Svými aktivitami usilujeme o motivaci lidí ohrožených látkovou či nelátkovou závislostí směrem k zodpovědnějšímu chování vůči sobě a svému okolí. Působíme na území bývalého okresu Nový Jičín.

 

 

 

 

 

 

CÍLE SLUŽBY:

 

Cíle programu vycházejí z přístupu Harm reduction (tj. snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog) a potřeb cílové populace:

 • Mapování drogové scény, vyhledávání a navazování kontaktů s aktivními uživateli nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí a vytvoření vzájemné důvěry mezi klientem a terénním pracovníkem.
 • Snižování rizik spojených s užíváním nealkoholových drog a motivace ke změně životního stylu uživatelů směrem k bezpečnějším a šetrnějším způsobům aplikace drog a bezpečnému sexuálnímu chování.
 • Navázání klienta do systému sociálních služeb klienta.
 • Snižování dopadů užívání nealkoholových drog na širokou veřejnost sběrem použitých stříkaček a jejich bezpečnou likvidací (tzn. prevence infekčních chorob, hepatitid, HIV/AIDS).
 • Snižování sociálních dopadů závislosti na drogách, alkoholu a patologickém hráčství na život lidí, kteří jsou těmito závislostmi ohroženi.


OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA:

 

 • aktivní uživatelé nealkoholových drog starší 15 let v jakékoli fázi drogové kariéry;
 • především osoby užívající nealkoholové drogy injekčním a rizikovým způsobem;
 • obtížně dosažitelná skupina (tzv. skrytá populace) s minimální motivací službu vyhledat;
 • osoby ohrožené závislostí na alkoholu a patologickém hráčství;
 • osoby blízké osob ohrožených závislostí
 • lidé z Bílovce, Kopřivnice, Nového Jičína, Oder, Příbora, Studénky, Frenštátu pod Radhoštěm a okolí

 

Typ cílové skupiny:

 • Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách;
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.


Věková struktura cílové skupiny:

Dorost (15 - 18 let)
Mladí dospělí (19 – 26 let)
Dospělí (27 – 64 let)ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TERÉNNÍ PRÁCE:


Veřejná přístupnost ke službě, klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci. 

Respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou, je mu nabídnuta odborná péče či pomoc, klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům.

Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Program rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení. 

Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.

Přirozené prostředí – služba se provádí v přirozeném prostředí klientů. 

Bezplatnost - žádnou z nabízených služeb nemusí klient hradit.

 

JAKÝM ZPŮSOBEM SE MŮŽETE S NÁMI ZKONTAKTOVAT:


Na telefonních číslech 723 946 507, 602 492 871, v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

 

Kde a kdy nás najdete:

Pondělí: Kopřivnice - 8:00 – 16:00
Úterý: Frenštát p. R., Příbor 10:30 – 12:30, 13:00 – 15:00
Středa: Odry 11:00 – 15:00
Čtvrtek: Bílovec, Studénka 11:00 – 14:00, 14:30 – 15:00
Pátek: Nový Jičín , Kopřivnice, 9:30 – 12:00, 13:00 – 16:00

Po předchozí telefonické domluvě je možné se potkat i v jiný čas.


Každý pátek od 8:00 do 11:00 hod. je provozována poradenská místnost v Novém Jičíně na ul. Sokolovská 9. Každý čtvrtek od 13:00 do 16:00 je provozována poradenská místnost v Kopřivnici na ul. Francouzská 1181. Poradenská místa jsou určena osobám ohroženým užíváním alkoholových a nealkoholových drog a osobám ohroženým patologickým hráčstvím a jejich blízkým.

 


Jakým způsobem se můžete dotazovat/stěžovat si:

Odpovědi na vaše připomínky, přání či stížnosti dostanete do jednoho měsíce ústně, mailem, na webových stránkách v sekci námětů a připomínek, telefonicky, popř. poštou a to dle vámi zvolené volby podání.

 

Terénní program na Novojičínsku finančně podporuje:

 

 • Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Ministerstvo zdravotnictví;
 • Město Kopřivnice;
 • Město Nový Jičín;
 • Město Příbor;
 • Město Frenštát pod Radhoštěm;
 • Město Odry;
 • Město Bílovec

 Terénní program na Novojičínsku byl také podpořen v rámci projektu Zdravé město Kopřivnice.

Členem asociace Národní síť Zdravých měst ČR je Kopřivnice již od 1.1.2004. 

 

zmkoprivnice-znak

 

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava