• ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
Vytisknout E-mail

 
poradna2
Vedoucí: Mgr. Břetislav Kantor
Adresa:  Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské hory
Telefon: 595 782 122
Mobil: 724 154 239, 777 267 634
Email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provozní doba:
Pondělí, Středa, Čtvrtek: 7:30 - 12:00, 13:00 - 19:00
Úterý: 7:30 - 12:00, 13:00 - 16:30
Pátek: 7:30 - 13:30

 

Omezení provozní doby centra:

V pátek 22. září bude centrum z provozních důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

 


Na schůzku s terapeutem nebo s odborným poradcem v sociální oblasti doporučujeme sjednat termín setkání telefonicky, emailem nebo při osobním setkání. Konzultace bez objednání závisí na aktuální vytíženosti programu. Při osobní návštěvě centra zazvoňte na označený zvonek na levé straně dveří.

V případě omezení, či změny provozní doby z technických důvodů, o tom budeme informovat na vývěsce při vstupu do centra a prostřednictvím webových stránek v sekcích „Aktuality“ a „Terapeutické centrum Renarkon“.

Posláním Terapeutického centra je poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro osoby závislé na návykových látkách, patologickým hráčům a lidem s jinou nelátkovou závislostí, či lidem těmito závislostmi ohroženým, dále pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby od 11 let.

CÍLE SLUŽBY
 • poskytovat poradenské a terapeutické služby abstinujícím i aktivním uživatelům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím a lidem s jinou nelátkovou závislostí,
 • pomoc klientům při adaptaci do rodinného, pracovního a společenského života,pomoc rodičům, partnerům a jiným blízkým při řešení obtížné životní situace v souvislosti s užíváním drog blízké osoby,
 • stabilizace klientova psychického, somatického i sociálního stavu,
 • snížení rizika recidivy závislosti (návratu zpět k závislému způsobu chování) u abstinujících uživatelů, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím a lidem s jinou nelátkovou závislostí,
 • získání či obnovení sociálních dovedností a přijetí společností sdílených sociálních norem,
 • prostřednictvím spolupráce s rodiči (partnery, sourozenci atd.) podpořit změnu rodinného klimatu a tím i pozitivní změny v léčebném procesu samotného uživatele návykových látek, patologického hráče či klienta s jinou nelátkovou závislostí,.
 • zvyšovat informovanost odborné i laické veřejnosti o problematice zneužívání návykových látek, patologického hráčství a jiných nelátkových závislostí,
 • Mezi další cíle zařízení patří: poskytovat informační servis, zprostředkování a doporučení do léčebného procesu (PL, TK, následné péče, apod.). Poskytování krizové intervence. Poskyování telefonického a emailového poradenství. Pokračovat ve stávající spolupráci s psychiatrickými léčebnami, terapeutickými komunitami, kontaktními centry, centry následné péče po celé ČR. Taktéž s různými poskytovateli sociálních služeb, PMS, PČR, ZŠ, SŠ, školskými výchovnými zařízeními, s odbornými lékaři převážně na území města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Spolupráce s CPP Renarkon na preventivním programu Indikované skupiny pro mládež.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Hlavními druhy poskytovaných služeb jednorázového i dlouhodobějšího charakteru /opakované kontakty/, včetně krizových intervencí (vnímaných jako krizové v aktuálních tíživých životních situacích klienty samotnými), neanonymním i anonymním klientům a zprostředkujícím institucím v zastoupení klientů jsou:
 • individuální poradenské a konzultační služby (práce s klientem, který dochází na kontakt sám),
 • rodinné poradenské a konzultační služby (práce s rodinou jako celkem, včetně identifikovaného klienta, s cílem působit na celý rodinný systém),
 • rodičovské poradenské a konzultační služby (práce s oběma nebo s jedním s rodičů, případně s jinými blízkými osobami – prarodiči, sourozenci, partnery, apod., kteří na konzultaci přicházejí bez identifikovaného klienta nebo konzultace s nimi probíhá odděleně),
 • terapeutické skupiny,
 • krizová intervence,
 • informační servis,
 • včetně zprostředkování poskytnutí služby jiným (cizím spolupracujícím) odborným pracovištěm, či zprostředkování následné odborné péče a pomoci jiným odborným pracovištěm v rámci naší Společnosti.

MŮŽETE SI STĚŽOVAT
Pokud budete s něčím nespokojeni, budete mít pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služeb stěžovat, a to níže uvedenými způsoby. Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje.
Stížnost můžete podat sami, nebo ji za vás může podat váš nezávislý zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo sociální služby centra nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností.
Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na ředitele společnosti. Pokud ani v tomto případě nebudete s výsledkem spokojeni, můžete se obrátit na další instituce, jako je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv - Ombudsman nebo Český helsinský výbor.
 
Stížnosti lze podávat níže uvedenými způsoby:
Ústně – klient může využít některého ze zaměstnanců programu, nebo ji může podat osobně na správě společnosti v Ostravě (Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava). Odpověď dostane také ústně, nebo poštou na jím uvedenou adresu.
Poštou – na adresu programu, nebo přímo na správu společnosti v Ostravě (Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava). Odpověď klient dostane poštou na jím uvedenou adresu.
Prostřednictvím schránky důvěry – ta je umístěna na Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava u vstupních dveří do objektu vedoucích k centru. Odpověď dostane také ústně, nebo poštou na jím uvedenou adresu.

NÁŠ TÝM
Mgr. Břetislav Kantor – poradenský pracovník a terapeut, vedoucí programu
Bc. Edita Ondarza - poradenský pracovník a terapeut specializovaný na téma "Gambling"
Bc. Jan Horák – poradenský pracovník a terapeut
Mgr. Aneta Kalusová – poradenský pracovník a terapeut
 

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava