• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých

Jen málokterá společnost zabývající se léčbou drogových závislostí v České republice se může pochlubit tak dlouhou historií jako ostravský Renarkon.

Právě letos je tomu již 20 let, co působí v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2017 proto čeká pracovníky i klienty Renarkonu v rámci oslav spojených s tímto jubileem řada akcí, které představí Renarkon a jeho služby nejen odborné veřejnosti, ale také všem občanům celého Moravskoslezského regionu.

 

Ostravský Renarkon začal svou činnost v květnu 1997. Prvním střediskem, které bylo tehdy otevřeno, byla léčebná komunita v Čeladné-Podolánkách. V poměrně rychlém sledu se pak tato severomoravská společnost rozrůstala a dnes je součástí služeb klientům nejen léčebná komunita, ale také Centrum primární prevence, Doléčovací centrum nebo Terapeutické centrum. Renarkon již také dávno nepůsobí jen v rámci města Ostravy a nezabývá se jen závislostí na nealkoholových drogách. Jeho činnost je rozprostřená po celém Moravskoslezském kraji a pracovníci Renarkonu pomáhají řešit celé spektrum komplexních problémů, které se mohou v souvislosti s drogovou závislostí objevit.

 

„Začínali jsme jako léčebná komunita a dnes je z nás instituce, která poskytuje široké spektrum služeb od terénní práce, přes samotnou léčbu a podporu návratu klientů zpět do běžného života až po preventivní, vzdělávací programy pro studenty a žáky, ale i péči o osoby sociálně vyloučené a drogovým problémem ohrožené i poradenství osobám blízkým,“ pochlubil se úspěchy Renarkonu Martin Chovanec, ředitel společnosti. „Dá se říct, že Renarkon je dnes jednou z největších organizací, která se zabývá léčbou a prevencí závislostí na Severní Moravě. Naše služby jsou komplexní, máme ucelený program a jednotlivé části naší organizace se doplňují v rámci komplexu služeb, které nabízí,“ doplnil zástupce ředitele společnosti, David Kondělka.

 

Oslavy 20 výročí existence Renarkonu odstartují 22. dubna 2017 Florbalovým turnajem v prostorách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě. Přátelského turnaje se zúčastní družstva sestavená z klientů psychiatrické léčebny, komunity Renarkon v Čeladné - Podolánkách, ale i jiných spřátelených komunit. Turnaj navazuje na v Renarkonu již tradiční každoroční přátelské klání. Letošní ročník turnaje je v pořadí 13.

 

Další akcí, která připomene Renarkon, tentokrát výrazně i široké veřejnosti, bude koncert pro Renarkon. Pamětníci ostravské klubové scény si jistě rádi přijdou zavzpomínat do prostor, kde kdysi sídlil jeden ze slavných ostravských rockových klubů a dnes jsou využívány právě Renarkonem. Koncert je totiž naplánován na 12. května 2017 v prostorách Renarkonu na Cihelní ulici, kde na počátku 90. let několik let sídlil rockový klub Cihelna. Hudebníci z folkové i rockové scény se sejdou na zahradě Renarkonu v Ostravě – Přívoze. Samotnému koncertu bude předcházet zahradní oslava od 15 hodin, kapely budou hrát od 18 hodin.

 

V rámci oslav bude také možné navštívit Terapeutickou komunitu Renarkon sídlící na Čeladné - Podolánkách. 26. – 28. května proběhne na komunitě Víkend otevřených dveří. Program komunity bude v těchto dnech volnější s cílem přiblížit ji veřejnosti. Možnost navštívit prostory komunity budou mít její absolventi, rodinní příslušníci klientů Renarkonu, spolupracující organizace i zástupci města Čeladné. Součástí víkendu bude i kulturní program připravený klienty.

 

V červnu se do oslav 20. výročí zapojí také Terapeutické centrum Renarkon sídlící v Ostravě - Mariánských Horách. Posláním Terapeutického centra je poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro osoby závislé na návykových látkách, patologickým hráčům a lidem s jinou nelátkovou závislostí, či lidem těmito závislostmi ohroženým, dále pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby od 11 let. V rámci Dne otevřených dveří představí terapeuti centra celé portfolio svých služeb a veřejnost se tak bude moci seznámit s celým uceleným systémem péče, který je schopné centrum nabídnout v případě ohrožení rodinných příslušníků nebo osob blízkých.

 

Na podzim pak oslavy vyvrcholí odbornou konferencí pod záštitou Renarkonu. Ostrava se stane místem setkání odborníků z oblasti léčby a prevence závislostí. Konference svým programem zhodnotí 20 let zkušeností Renarkonu jak v oblasti léčby závislostí, tak ale také jejich prevence a pomoci osobám blízkých či závislostí ohroženým. Na konferenci jsou pozváni zástupci organizací spolupracujících s Renarkonem nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé ČR. Součástí konference budou i workshopy určené odborné veřejnosti, jejichž cílem bude diskuse nad současným systémem péče a jeho budoucností.

 

Tagged Under

Renarkon o.p.s. - nezisková organizace

 

Aktuality

PF 2018

Výjezdní jednání sociálního výboru

V pondělí 11.12.2017 se na středisku Terapeutické komunity, Renarkon, o.p.s. v Čeladné uskutečnilo výjezdní jednání sociálního výboru zastupitelstva kraje. Členové výboru po projednání svých úkolů byli blíže seznámeni s chodem služby. V rámci prohlídky objektu a diskuze jednak s pracovníky, tak i klienty jim byly zodpovězeny dotazy. Jednání se mimo jiné zúčastnil i náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil.

Možnosti změny pro uživatele drog

V pátek 6.10. proběhl v sále Doléčovacího centra Renarkon workshop s názvem "Možnosti změny pro uživatele drog". Vzdělávací akce se zúčastnilo 16 sociálních pracovníků z různých organizací a institucí v Ostravě. Náplní workshopu byly témata jak pracovat s motivací u klientů v různých životních situacích, jak může pomoci změna paradigmatu v přístupu k "nespolupracujícím klientům apod.

Kontrola Ministerstva práce a sociálních věcí

V období letních prázdnin proběhla v organizaci kontrola z Ministerstva práce a sociálních věcí. Byla zaměřena na finanční hospodaření s neinvestiční dotací z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu. Předmětem kontroly byly dvě služby: Terapeutická komunita, Doléčovací centrum - služba následné péče. Závěrem bylo kontrolním orgánem konstatováno, že poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu byly využity zcela v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava