• ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
< >
CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE
Mariánskohorská 31/1328, Ostrava
tel: 596 638 807, 602 650 042
Terapeutické centrum Renarkon
Stojanovo náměstí 1, Ostrava
tel: 595 782 122, 724 154 239
KONTAKTNÍ CENTRUM OSTRAVA
Zengrova 69, Ostrava–Vítkovice
tel: 595 627 005, 602 670 789
TERÉNNÍ PROGRAM OSTRAVA
Zengrova 69, Ostrava–Vítkovice
tel: 774 719 357
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM FRÝDEK-MÍSTEK
Malé náměstí 104, Frýdek-Místek
tel: 558 628 444, 606 694 244
TERÉNNÍ PROGRAM FRÝDECKO-MÍSTECKO
Malé náměstí 104, Frýdek-Místek
tel: 723 141 029
TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
Čeladná - Podolánky 383
tel: 558 684 334, 775 272 543
DOLÉČOVACÍ CENTRUM
Mariánskohorská 31/1328, Ostrava
tel: 596 638 804
KLUB ABSOLVENT
Mariánskohorská 31/1328, Ostrava
tel: 602 438 631
TERÉNNÍ PROGRAM NA NOVOJIČÍNSKU
Štefánikova 1163, Kopřivnice
tel: 602 492 871, 723 946 507

Jen málokterá společnost zabývající se léčbou drogových závislostí v České republice se může pochlubit tak dlouhou historií jako ostravský Renarkon.

Právě letos je tomu již 20 let, co působí v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2017 proto čeká pracovníky i klienty Renarkonu v rámci oslav spojených s tímto jubileem řada akcí, které představí Renarkon a jeho služby nejen odborné veřejnosti, ale také všem občanům celého Moravskoslezského regionu.

 

Ostravský Renarkon začal svou činnost v květnu 1997. Prvním střediskem, které bylo tehdy otevřeno, byla léčebná komunita v Čeladné-Podolánkách. V poměrně rychlém sledu se pak tato severomoravská společnost rozrůstala a dnes je součástí služeb klientům nejen léčebná komunita, ale také Centrum primární prevence, Doléčovací centrum nebo Terapeutické centrum. Renarkon již také dávno nepůsobí jen v rámci města Ostravy a nezabývá se jen závislostí na nealkoholových drogách. Jeho činnost je rozprostřená po celém Moravskoslezském kraji a pracovníci Renarkonu pomáhají řešit celé spektrum komplexních problémů, které se mohou v souvislosti s drogovou závislostí objevit.

 

„Začínali jsme jako léčebná komunita a dnes je z nás instituce, která poskytuje široké spektrum služeb od terénní práce, přes samotnou léčbu a podporu návratu klientů zpět do běžného života až po preventivní, vzdělávací programy pro studenty a žáky, ale i péči o osoby sociálně vyloučené a drogovým problémem ohrožené i poradenství osobám blízkým,“ pochlubil se úspěchy Renarkonu Martin Chovanec, ředitel společnosti. „Dá se říct, že Renarkon je dnes jednou z největších organizací, která se zabývá léčbou a prevencí závislostí na Severní Moravě. Naše služby jsou komplexní, máme ucelený program a jednotlivé části naší organizace se doplňují v rámci komplexu služeb, které nabízí,“ doplnil zástupce ředitele společnosti, David Kondělka.

 

Oslavy 20 výročí existence Renarkonu odstartují 22. dubna 2017 Florbalovým turnajem v prostorách Střední školy prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě - Porubě. Přátelského turnaje se zúčastní družstva sestavená z klientů psychiatrické léčebny, komunity Renarkon v Čeladné - Podolánkách, ale i jiných spřátelených komunit. Turnaj navazuje na v Renarkonu již tradiční každoroční přátelské klání. Letošní ročník turnaje je v pořadí 13.

 

Další akcí, která připomene Renarkon, tentokrát výrazně i široké veřejnosti, bude koncert pro Renarkon. Pamětníci ostravské klubové scény si jistě rádi přijdou zavzpomínat do prostor, kde kdysi sídlil jeden ze slavných ostravských rockových klubů a dnes jsou využívány právě Renarkonem. Koncert je totiž naplánován na 12. května 2017 v prostorách Renarkonu na Cihelní ulici, kde na počátku 90. let několik let sídlil rockový klub Cihelna. Hudebníci z folkové i rockové scény se sejdou na zahradě Renarkonu v Ostravě – Přívoze. Samotnému koncertu bude předcházet zahradní oslava od 15 hodin, kapely budou hrát od 18 hodin.

 

V rámci oslav bude také možné navštívit Terapeutickou komunitu Renarkon sídlící na Čeladné - Podolánkách. 26. – 28. května proběhne na komunitě Víkend otevřených dveří. Program komunity bude v těchto dnech volnější s cílem přiblížit ji veřejnosti. Možnost navštívit prostory komunity budou mít její absolventi, rodinní příslušníci klientů Renarkonu, spolupracující organizace i zástupci města Čeladné. Součástí víkendu bude i kulturní program připravený klienty.

 

V červnu se do oslav 20. výročí zapojí také Terapeutické centrum Renarkon sídlící v Ostravě - Mariánských Horách. Posláním Terapeutického centra je poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro osoby závislé na návykových látkách, patologickým hráčům a lidem s jinou nelátkovou závislostí, či lidem těmito závislostmi ohroženým, dále pro jejich rodiče, rodinné příslušníky a jiné blízké osoby od 11 let. V rámci Dne otevřených dveří představí terapeuti centra celé portfolio svých služeb a veřejnost se tak bude moci seznámit s celým uceleným systémem péče, který je schopné centrum nabídnout v případě ohrožení rodinných příslušníků nebo osob blízkých.

 

Na podzim pak oslavy vyvrcholí odbornou konferencí pod záštitou Renarkonu. Ostrava se stane místem setkání odborníků z oblasti léčby a prevence závislostí. Konference svým programem zhodnotí 20 let zkušeností Renarkonu jak v oblasti léčby závislostí, tak ale také jejich prevence a pomoci osobám blízkých či závislostí ohroženým. Na konferenci jsou pozváni zástupci organizací spolupracujících s Renarkonem nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé ČR. Součástí konference budou i workshopy určené odborné veřejnosti, jejichž cílem bude diskuse nad současným systémem péče a jeho budoucností.

 

Aktuality

Návštěva náměstka hejtmana MSK Jiřího Navrátila a Mgr. Dana Rychlíka

Renarkon hostil dne 21. 4. 2017 milou návštěvu v podobě náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jiřího Navrátila a Mgr. Dana Rychlíka, vedoucího Odboru sociálních věcí  MSK.

Oba pánové se zajímali o odbornou činnost Renarkonu, financování a v rámci setkání navštívili také Kontaktní centrum v Ostravě a Terapeutickou komunitu v Čeladné - Podolánkách.

Výroční Florbalový turnaj společnosti Renarkon v reportáži České televize

Při příležitosti 20. výročí založení společnosti Renarkon se uskutečnil tradiční Florbalový turnaj pobytových služeb pro léčbu závislostí, který byl letos věnovaný těmto "kulatinám". Tradiční Florbalový turnaj pořádá Renarkon v osobě dlouholetého pracovníka Ladislava Fabiána již 13 let. Odkaz na reportáž zde.

Renarkon slaví 20. let od svého vzniku

Jen málokterá společnost zabývající se léčbou drogových závislostí v České republice se může pochlubit tak dlouhou historií jako ostravský Renarkon.

Druhý startovací byt Doléčovacího centra v reportáži České televize Ostrava

Začátek provozu Startovacího bytu č.2 přilákal také reportéry z České televize Ostrava.

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava