• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých

kcostrava

Vedoucí: Bc. Beáta Oravcová
Adresa: Zengrova 69, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Telefon: 595 627 005
Mobil: 602 670 789
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provozní doba: pondělí až pátek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 hod.

Testování na přítomnost drog v organismu pro veřejnost:
Provozní doba: pondělí a středa: 8.00 – 9.00, 15.30 – 16.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8:00 - 9:00

 

Poslání: 

Posláním Kontaktního centra Ostrava je primárně a sekundárně preventivní činnost tj. konzultační a poradenské služby klientům a rodinným příslušníkům klientů experimentujících či škodlivě užívajících návykové látky včetně alkoholu a klientů ohrožených patologickým hráčstvím.

 

Komu Kontaktní centrum slouží?

 

Služby jsou poskytovány osobám, které experimentují s návykovými látkami nealkoholového typu, alkoholem a patolog. hráčům od 15 let věku.

DSC01120DSC01125DSC01157

 

 

 

Základní principy poskytování služeb:

 

Nízkoprahovost – klient může služby využívat bez nutnosti doporučení, objednání se, sdělení osobních údajů. Služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.

Respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou, je mu nabídnuta odborná péče a pomoc, klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům.
Veřejná přístupnost ke službě – klient může využívat služby bez ohledu na rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Klient může svobodně využívání služeb přerušit a opětovně sociální službu využít.

Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení.
Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.
Individuální přístup ke klientovi - respektování jedinečnosti a zároveň komplexnosti klientovy sociální situace
Dodržování práv klienta – pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem společnosti Renarkon (Etickým kodexem kontaktních center a Etickým kodexem sociálních pracovníků).

 

Poskytované služby v kontaktním centru:

Vyměňujeme použité jehly 1:1 – za jednu špinavou jednu čistou, dále poskytujeme dezinfekci, vodu, filtry, vitamíny, kondomy, masti, náplasti, těhotenské testy, atd., výměnu provedeme klientovi vždy při odchodu z centra.


Poskytujeme jednu polévku za den, čaj a šťávu neomezeně, klienti si po sobě před odchodem z KC vždy uklidí, v kontaktní místnosti nenechávají žádné své věci.


Klienti mají k dispozici sprchu, WC a pračku, po vysprchování uklidí koupelnu a prádlo jim vypere a usuší pracovník.


Poskytujeme základní sociální a právní informace, informujeme o snižování rizik při užívání drog a alkoholu o bezpečném sexu, přenosu pohlavních nemocí, možnostech testování žloutenek a HIV, o možnostech léčby atd.


Zprostředkujeme klientům testování na žloutenky B, C a HIV, provedeme nebo zprostředkujeme základní zdravotní ošetření.
Klienti se mohou na pracovníky KC obrátit s čímkoliv, pracovníci pomohou s hledáním bydlení či ubytování, hledáním zaměstnání, s vyřízením dokladů, sociálních dávek, s korespondencí s úřady a jinými institucemi, poskytnou doprovod na úřady, taky s vyřízením odvykací léčby, pokud se klient rozhodne abstinovat apod.


Poskytujeme základní poradenství klientům, jejich rodičům a blízkým osobám.
Všechny služby jsou poskytované zdarma.

 

Klienti si mohou podat stížnost:

v případech důvodné nespokojenosti s poskytovanými službami a to:
- osobně: přímo vedoucí KC, nebo následně zástupci ředitele, či přímo řediteli organizace na správě společnosti RENARKON o.p.s. Mariánskohorská 1328, Ostrava 702 00
- e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- poštou: na adresu kontaktního centra, nebo vedení Společnosti
- schránka důvěry, která je umístěná vedle vchodu do KC
Odpovědi na stížnosti budou klientům zaslány na uvedené adresy do 30 dnů od jejich vznesení.

 

NÁŠ TÝM:

Bc. Beáta Oravcová
Lucie Laníková
Bc. Radek Měsíc

Supervizorka:
Mgr. Renata Václavková

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava