• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých

Základní údaje

Název:
Renarkon, o.p.s.
Sídlo:
 
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
Datum založení:
14. 5. 1997
Zakladatel:
 
 
Statutární město Ostrava
Prokešovo nám. 8
720 30 Ostrava
Datum zápisu
do rejstříku obecně
prospěšných společností:
11. 9. 1997
Krajský soud Ostrava, oddíl O, vložka 17
 
IČO:
253 80 443
Bankovní spojení:
 
Komerční banka, a.s., Ostrava
č.ú. 27-0614390277/0100
Správní rada:
 
 
 
 
 
 
MUDr. Marek Pérez
– předseda Správní rady
MUDr. Jiří Heinrich
MUDr. Libor Chvíla,CSc.
Dr. Ing. David Mrkvica
MUDr. Petr Guziana
MUDr. Rostislav Sojka
Dozorčí rada:
 
 
 
Mgr. Vladimír Kočíř
– předseda Dozorčí rady
Ing. Miroslav Stařík
MUDr. Jaroslav Lux
Ředitel společnosti:
Mgr. Martin Chovanec

 

Organizační schéma společnosti Renarkon o.p.s.

 
 

Historie

Rok 1997
 • o. p. s. Renarkon schválena zastupitelstvem MMO
 • 14. května bylo začleněno do organizační struktury Renarkon, o. p. s. již v té době rok existující Kontaktní centrum pod hlavičkou MMO
 • 1. října zahájila svou činnost Terapeutická komunita Renarkon, o. p. s.
 
Rok 1999
 • zahájení programu prevence a doléčování
 
Rok 2000
 • rozšíření činnosti Kontaktního centra o program Harm reduction a službu Street centra
 • zahájení provozu Kontaktního centra Frýdek-Místek a Terénního programu Kopřivnice pod hlavičkou Renarkon, o. p. s.
 
Rok 2001
 • rozdělení programu Prevence a doléčování; schválení vzniku Centra primární prevence a Doléčovacího centra
 • 31. prosince bylo schváleno Chráněné bydlení jako součást Doléčovacího centra
 
Rok 2002
 • otevření Doléčovacího centra s Chráněným bydlením a Centra primární prevence
 • zahájení činnosti Klubu Absolvent
 
Rok 2005
 • vznik Rodinné drogové sociálně - výchovné poradny
 
Rok 2007
 • vznik terénního programu „Novojičínsko“ zahrnujícího města Kopřivnici, Příbor, Odry, Studénku, Bílovec a Nový Jičín
 • rozšíření služeb Kontaktního centra Ostrava o „výměnné“ okno, které je součástí programu Harm reduction
 • v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108 Sb. došlo ke vzniku Domu na půl cesty nahrazujícím dosavadní Chráněné bydlení
 
Rok 2008
 • vznik terénního programu v Hlučíně a Bohumíně jako součást Terénního programu Ostrava
 
Rok 2009
 • rozdělení programů Kontaktní centrum Ostrava a Terénní program Ostrava na samostatné organizační jednotky
 
Rok 2010
 • zahájení realizace projektu „Rekonstrukce Terapeutické komunity“
 
Rok 2011
 • zahájení realizace projektu „Rekonstrukce domu na půl cesty – Doléčovací centrum Renarkon“
 
Rok 2012
 • ukončení rekonstrukce Terapeutické Komunity a Doléčovacího centra
 
Rok 2015
 • stěhování kontaktního centra Ostrava a terénního programu Ostrava do nových prostor
 
Rok 2016
 • stěhování Poradny Renarkon do nových prostor v Mariánských Horách
 
 

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava