• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých

komunita celadna

Vedoucí: Mgr. Aneta Kalusová
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa: 739 12 Čeladná - Podolánky 383
Telefon: 558 684 334
Mobil: 775 272 543
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil zást. vedoucího: 724 795 114
Telefon klienti: (možno volat mezi 21.00-22.00 hod.) 558 431 371
 

Komunita Renarkon je pobytové resocializační zařízení pro drogově závislé, závislé na alkoholu a patologické hráče s délkou léčby 8- 12 měsíců.
Terapeutická komunita Renarkon o.p.s. je členem Sekce Terapeutických Komunit při Asociaci nestátních organizací A.N.O.
V letech 2006, 2009 a 2013 získala naše komunita certifikát odborné způsobilosti udělovaný RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky).

DSC01284 DSC01341 p1010014

 

 

 

 

  

KDO JSME

 
 

V roce 2007 byla terapeutická komunita řádně zaregistrovaná jako poskytovatel sociálních služeb dle zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Naše terapeutická komunita je organizačně začleněna do společnosti Renarkon o.p.s, se sídlem v Ostravě. Zakladatelem společnosti Renarkon o.p.s je Magistrát města Ostravy.
Léčebný pobyt v Terapeutické komunitě Renarkon o.p.s. má dlouhodobý charakter. Je zaměřen především na klienty, kteří mají dlouhodobou závislost (látkovou i nelátkovou), kriminální minulost, mají zdravotní či psychické obtíže spojené s předchozím užíváním návykových látek a jiná forma léčby u nich selhává.

 

POSLÁNÍ TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Terapeutická komunita Renarkon o.p.s. nabízí své služby lidem, kteří se rozhodnou skoncovat se svou závislostí (alkoholovou i nealkoholovou) nebo s patologickým hráčstvím.

CÍLE SLUŽBY

Cílem služby je pomoci uživatelům služby překonat závislost a najít cestu k  abstinenci a postupnému návratu do plnohodnotného života prostřednictvím změny životního stylu, učením se zvládat stresové situace, budováním zdravé sebedůvěry a převzetím zodpovědnosti za své jednání.

CÍLOVÁ SKUPINA

Svou pomoc nabízíme lidem se závislostí na nealkoholových drogách, alkoholu a patologicském hráčství starším osmnácti let, bez rozdílu pohlaví, rasy, sexuální orientace, náboženského vyznání či politického smýšlení.

PRINCIPY SLUŽBY

Věříme, že uvedených cílů lze dosáhnout respektováním těchto zásad:

 • pokoře v uznání vlastní závislosti, dobrovolnosti vstupu do komunity, toleranci vůči ostatním členům komunity, otevřenosti a upřímnosti vůči sobě i ostatním a dodržováním pravidel komunity.

Individuální přístup ke klientovi

 • respektování jedinečnosti a zároveň komplexnosti klientovy sociální situace

Dodržování práv klienta

 • pracovníci jednají v souladu s Listinou základních práv a svobod, Etickým kodexem Evropské federace Terapeutických komunit a Etickým kodexem sociálních pracovníků

Respektování volby a svobodné vůle

 • léčebný program je dobrovolný každý klient se může kdykoli rozhodnout opustit léčebný program na základě vlastního rozhodnutí a bez postihů. Klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb a vyjadřovat se k problémům

Veřejná přístupnost ke službě

 • klient může využívat služby bez ohledu na rasu, pohlaví, politické přesvědčení, náboženské vyznání, právní a společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.


POSKYTOVANÉ ČINNOSTI V RÁMCI TK

Resocializační proces čerpá z poznatků bio-psycho-sociálního modelu léčby drogově závislých, je založený na skupinové terapii, s důrazem na pracovní terapii. V průběhu svého pobytu prochází klient postupně čtyřmi fázemi, které jsou koncipovány tak, aby co nejlépe přispívaly k osobnostnímu přerodu směřujícímu k posílení motivace žít bez drog a navrácení se do společnosti. 

Mezi stěžejní metody a formy práce patří: 

• Poskytnutí ubytování a stravy 
• Skupinová terapie a individuální poradenství 
• Pracovní terapie
• Arteterapie, dramaterapie 
• Zátěžové programy, relaxace, kultura 
• Osvojování sociálních dovedností, trénink odpovědnosti 
• Tématické a vzdělávací skupiny 
• Volnočasové aktivity 
• Sociální poradenství, pomoc při vyřizování úředních záležitostí 
• Práce s rodinou klientů a rodinná terapie 
• Prevence relapsu 
• Kontrola abstinence (orientační testy z moči) a péče o zdravotní stav klientů 
• Krizová intervence
• Zprostředkování kontaktu do následných zařízení.

KDE JSME A JAK SE K NÁM DOSTANETE

Terapeutická komunita Renarkon se nachází v horském prostředí Beskyd asi 10 km od obce Čeladná. Tvoří ji dvě horské chaty. Z vlakového nádraží v jede autobus směr Čeladná-Podolánky. Cílová zastávka Podolánky, škola. Nedaleko zastávky (cca 200m) se nachází TK.

Pokud jedete autem - v Čeladné narazíte na odbočku směr Podolánky, Hotel Srdce Beskyd. Vydáte se tímto směrem stále po hlavní silnici a po deseti kilometrech dojedete na autobusovou zastávku „Podolánky - Škola“. U ní se dáte doprava a po 20 metrech uvidíte velkou tabuli s nápisem TK RENARKON, dále se jede do prudkého kopce dalších cca 30 metrů (tabule je vidět již od zastávky, nelze ji minout).

NÁŠ TÝM

Vedoucí TK: Mgr. Aneta Kalusová

Zástupkyně vedoucí: Bc. Blanka Vašková

Sociální pracovníci/terapeuti:

Mgr. Jana Rečková

Bc. Jan Franek

Alena Slováková, DiS.

Pracovník v sociálních službách: Šárka Obodová

Pracovní terapeut: Bronislav Svoboda

Supervizor: Mgr. Lubica Lichorobiecová

Správce TK: Csaba Vysopal

Programy a aktivity Terapeutické komunity podporují:


Úřad vlády ČR - Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Ministerstvo práce a sociální věcí

logo-moravskoslezsky-kraj-cs

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad Moravskoslezského kraje

logo Ostrava

Statutární město Ostrava

 

 

 

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava