• Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  preventivní programy pro děti
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  psychologicko-poradenská činnost
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
 • Renarkon o.p.s. Slideshow
  ZNÁME CESTU ZPĚT
  prevence a léčba drogově závislých
tpostrava

Vedoucí: Mgr. Šárka Babušíková
Adresa: Zengrova 69, 702 00 Ostrava – Vítkovice
Mobil: 774 719 357
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Provozní doba: Pondělí – pátek: 8:00 – 16:00

Kontakty na terénní pracovníky: 

774 719 356 – Fabián                 724 148 878 – Marcel
608 524 660 – Nikol                   
602 438 732 – Mirek 

 

Kontakty na terénní pracovnice pro sociálně vyloučené lokality:
608 873 522 - Marek

608 533 609 - Jarmila

POPIS LOKALIT, KDE TERÉNNÍ PRÁCE PROBÍHÁ
Terénní práce probíhá v ulicích města Ostravy, Hlučína a Bohumína.
V Ostravě se jedná především o lokality: 

 • Ostrava – Jih (Hrabůvka, Zábřeh, Dubina, Výškovice) - Nikol
 • Moravská Ostrava a Přívoz - Fabián
 • Slezská Ostrava - Liščina, Zárubek, Kunčičky, Muglinov, Hrušov - Mirek
 • Ostrava - Poruba - Marcel
 • Mariánské Hory a Hulváky - Mirek
 • Vítkovice - Šárka
 • Hlučín – Nikol
 • Bohumín - Mirek

Terénní pracovníci působící výhradně v sociálně vyloučených lokalitách, působí v následujících ostravských obvodech:

Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Ostrava Poruba, Ostrava Vítkovice, Ostrava Mariánské Hory a Hulvaky

Po telefonické domluvě se s vámi setkáme na místě, které vám bude vyhovovat. Pokud se ozvete do 15:00, setkáme se ještě dnes.

DSC01150

 

 

 

 

 

 

 

VÝMĚNNÉ OKNO


Provoz výměnného okna byl zahájen 1. 11. 2007 jako doplňková služba HARM REDUCTION  v Ostravě.
Toto výměnné okno se nachází v budově Kontaktního centra v Ostravě-Vítkovicích    
Nejlépe se k nám dostanete autobusy č. 31, 45, 50 (zastávka Ocelářská).
Provozní doba: sobota – neděle 18:30 – 22:30 (kromě 24. 12. a 31. 12.)
Kontakty: 774 719 357 – vedoucí služby
Adresa výměnného okna: Zengrova 69, 703 00 Ostrava – Vítkovice


 
POSLÁNÍ


Posláním Terénního programu Ostrava je naplňování principů Harm reduction, minimalizace zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek, s patologickým hráčstvím a lidem s jinou nelátkovou závislostí nebo lidem, kteří jsou touto situací ohroženi. Svými aktivitami se snažíme předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku závislostního chování a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s tímto rizikovým chováním.


CÍLE PROGRAMU


Cíle služby vycházejí z přístupů snižování rizik, ochrany veřejného zdraví, nízkoprahového přístupu a potřeb cílové populace, vnitřním cílem služby je pomoc lidem ohroženým drogovou závislostí a jejich blízkým. Jedná se o minimalizaci škod způsobených užíváním nealkoholových drog a zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů. Vnějším cílem služby je snížení možnosti ohrožení široké populace infekčními nemocemi jako jsou hepatitidy a HIV/AIDS.
Jednotlivé cíle
Zajištění dostupnosti terénní služby na otevřené i uzavřené drogové scéně v Ostravě, Bohumíně a Hlučíně.
Minimalizace rizik spojených s užíváním drog, zlepšení zdravotního, sociálního a psychického stavu klientů, předcházení sociálnímu vyloučení klientů.
Zvýšení informovanosti uživatelů drog o rizicích spojených s jejich užíváním a naučení je zásadám jejich bezpečnější aplikace a bezpečnějšího sexu.
Navázání klientů do sítě sociálních, zdravotních a dalších služeb a zajištění návaznosti na kontaktní centrum, kde je možnost lépe pracovat s motivací klientů na změně chování.
Snížení rizika šíření infekčních nemocí pro obyvatele, kteří nejsou uživateli drog, předcházení kriminalitě a úspora veřejných prostředků.
Udržování míst na otevřené drogové scéně v čistotě sběrem použitých injekčních setů a jejich bezpečnou likvidací.
 


KOMU JE SLUŽBA URČENA


aktivní uživatelé alkoholu, nealkoholových drog a patologičtí hráči starší 15 let
osoby užívající nealkoholové drogy injekčním a rizikovým způsobem
obtížně dosažitelná skupina uživatelů (tzv. skrytá populace) návykových látek s minimální motivací službu vyhledat.
 


POSKYTOVANÉ SLUŽBY


výměnný program stříkaček a jehel
distribuce desinfekčních čtverečků, sterilní vody na ředění, kyseliny askorbové, filtrů, vitaminů, kondomů a aluminiových folií
zdravotní materiál pro základní zdravotní ošetření (např. masti, obvazy, náplasti, apod.)
poskytování informací o bezpečnějším užívání nealkoholových drog a minimalizaci rizik při jejich aplikaci, bezpečném sexuálním chování, pohlavně přenosných nemocech, bezpečné likvidaci použitých stříkaček a jehel, apod. (ústní či písemnou formou – letáčky, brožury)
poskytování informací o AIDS/HIV, hepatitidách a možnostech testování
poskytování informací o službách kontaktního centra
poskytování informací o možnostech léčby a dalších specializovaných programech
sociálně právní poradenství (pomoc při vyřizování dokladů, bydlení, zaměstnání, informace týkající se právních problémů)
zdravotní poradenství, asistence při základním zdravotním ošetření, včetně poskytování první pomoci
poskytování krizové intervence
asistence při řešení sociálně-právních problémů (doprovod do zařízení poskytujícího službu, kterou klient požaduje)
sběr špinavých stříkaček a jehel a jejich bezpečná likvidace
Všechny služby jsou poskytovány anonymně a zdarma.
 


ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB


Veřejná přístupnost ke službě - klienti mají přístup k nabízeným službám bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, politické přesvědčení, psychický a fyzický stav či socioekonomickou situaci.

Respektování volby a svobodné vůle – ať se klient rozhodne abstinovat či žít s drogou je mu nabídnuta odborná péče či pomoc, klienti se mohou podílet na tvorbě a nastavení služeb, vyjadřovat se k problémům.
Anonymita – klient má možnost využívat služeb anonymně. Program rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého výslovného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení.
Dobrovolnost – účast klienta v programu je dobrovolná.
Přirozené prostředí – služba se provádí v přirozeném prostředí klientů.
Bezplatnost - žádnou z nabízených služeb nemusí klient hradit
Individuální přístup ke klientovi – respektování specifičnosti klientovy sociální situace
Dodržování práv klienta – pracovníci jednají v souladu s Ústavním zákonem č. 2/1993 sb. listina základních práv a svobod, zákonem č. 108/2006 sb. Zákon o sociálních službách, Etickým kodexem České asociace streetwork a Etickým kodexem sociálních pracovníků.


 
MŮŽETE SI STĚŽOVAT

Odpovědi na vaše připomínky, přání či stížnosti dostanete do jednoho měsíce ústně, mailem, na webových stránkách v sekci dotazů a stížností, telefonicky, popř. poštou a to dle vámi zvolené volby podání.
 
Osobně: v případě připomínek, přání a stížností máte možnost využít přímo jednoho z našich pracovníků či osobně na správě společnosti Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava
 
E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na e-mail společnosti: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Odpovíme vám na Váš e-mail
 
Vložením dotazu či stížnosti do poštovní schránky: (je umístěna vedle výměnného okna). Odpovědi hledejte na webových stránkách v sekci dotazů a stížností
 
Klasickou poštou na adresu: Kontaktní centrum Renarkon, o.p.s., Zengrova 828/69, 703 00 Ostrava-Vítkovice , nebo: Renarkon o.p.s., Mariánskohorská 1328, 702 00 Ostrava. Odpovědi hledejte na webových stránkách v sekci dotazů a stížností
 
Na webových stránkách v sekci dotazů a stížností
 
Telefonicky: odpověď na webových stránkách v sekci dotazů a stížností, případně telefonicky
 

SUPERVIZOR

Bc. Kateřina Šutorková

 

 

 

 

 

Tagged Under

 

phone
 
KONTAKTNÍ TELEFONY
Ostrava: 595 782 122
Frýdek-Místek: 558 628 444

 

home

 
ADRESA SÍDLA
Mariánskohorská 1328/29
702 00 Ostrava