Vytisknout

centrum primarni prevence

Vedoucí: PhDr. Tomáš Waloszek
Adresa: Mariánskohorská 31/1328,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Telefon: 596 638 807
Mobil: 602 650 042
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web CPP: www.cpp4u.cz

 

Realizujeme aktivity v oblasti specifické primární prevence, nežádoucích jevů u dětí a mládeže. Mezi naše hlavní aktivity patří rovněž vzdělávání pedagogických pracovníků a školení laické veřejnosti (např. rodiče.)

 

 

Dlouhodobý preventivní program

Bud ok

s možností začlenění do MPP školského zařízení

"DPP Buď OK"

je podpora zdravého životního stylu cílové skupiny, dále snižování atraktivity drog u dětí a mladých lidí, příp. oddálení jejichprvního kontaktu s drogou, pozitivní ovlivňování klimatu třídy a pomoc při formování vhodných postojů. DPP Buď OK je určen dětem 1. a 2. stupně ZŠ a studentům SŠ. DPP „Buď OK“ je komplexní systém preventivních bloků, vycházející z potřeby efektivní primární prevence, proto není jednostranně zaměřený, ale snaží se postihnou problematiku rizikového chování v celé šíři jejího spektra, neboť primární prevenci není možno vnímat jako jednorázovou aktivitu na drogové či jiné téma. Podrobně o DPP „Buď OK“ viz „Nabídka služeb CPP". Bloky jsou vedeny formou prožitkových programů, interakčních besed, diskuzí a her a pracuje se v nich vždy maximálně s jednou třídou. Program je možno absolvovat v jednom školním roce, nebo jej lze rozdělit do dvou let. V případě rozdělení cyklu do 2 let, doporučujeme rozšíření programu na 6 bloků (v každém školním roce po třech). Po dohodě je možno program přizpůsobit a upravit dle potřeb školy. Škola může kdykoliv ukončit své působení v programu bez jakýchkoli následků i bez udání důvodu. 

DSC01349

PICT0004

PICT0012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Včasná intervence

Tento program je součástí širšího systému preventivních programů realizovaných Centrem primární prevence RENARKON o. p. s. Je součástí místního a regionálního systému preventivního působení. Je metodicky rozdělen pro ZŠ a SŠ. Cílem programu je předcházení, respektive zmírnění následků rizikového chování. Je rozložen do tří bloků po 90 minutách. Více informací viz nabídka CPP. Programy je nutno telefonicky objednat a konzultovat.

Indikované skupiny

Pro děti a mládež. Cílem programu je rozšíření preventivních aktivit o práci se skupinami dětí a mládeží s indikovaným problémem s důrazem na snížení dopadu (ů) tohoto sociálního handicapu. Program navazuje na dosavadní programy Centra primární prevence.

Děti a mládež

S tendencemi k užívání drog. Skupina je určena dětem a mládeži s tendencí k užívání alkoholových i nealkoholových drog.

Jak je možné žáka či studenta doporučit do skupiny

Je-li pedagogem indikován u dítěte či mladistvého výše uvedený problém, lze rodičům dítěte doporučit jeho zařazení do skupiny. Po souhlasu rodiče předá pedagog kontakt na Centrum primární prevence Renarkon nebo přímo zajistí objednání.

Studenti středních škol mohou sami požádat o zapojení do skupiny se souhlasem zákonných zástupců.

Maximální počet v jedné skupině činí 12 osob.

Další aktivity CPP

1. Individuální konzultace s metodikem prevence týkající se programu BUĎ OK, hodnocení preventivních bloků z pohledu školy, zkvalitňování spolupráce v oblasti specifické primární prevence, mapování potřeb školy v oblasti PP apod. Nedílnou součástí těchto konzultací je rovněž případné začlenění žáků či studentů do poradenských či intervenčních programů CPP Renarkon. Konzultaci lze telefonicky dohodnout u zástupkyně vedoucího Centra primární prevence na telefonu 596 638 807.

Cena: zdarma (pro mimoostravské školy lze zrealizovat pouze v dny, kdy se v dané škole konají zároveň preventivní bloky)

2. Proškolení pedagogů Součástí školení pedagogických i správních zaměstnanců je především:

Cena:

3. Přednášková činnost pro rodiče Jedním z důležitých programů Centra primární prevence Renarkon je zlepšování informovanosti rodičů o užívání drog, včasného rozpoznání příznaků, dále pak přednášky zaměřené na šikanu, netolismus, popřípadě další rizikové chování. Tyto besedy a konzultace probíhají ve spolupráci se školami nejčastěji v době konání třídních schůzek.

Cena:

- škola zřízena magistrátem města Ostravy zdarma

- školy s jiným zřizovatelem

- 850 Kč za 1 přednášku + cestovné

 

Kontakty na návazné služby a volnočasové aktivity

 

Podívejte se, kdo všechno nás podporuje a přidejte se taky!

Certifikace služby do 16.6.2019.

Donátoři a sponzoři:

RVKPP

MŠMT

Statutární město Ostrava

Moravskoslezský kraj

Město Frýdek - Místek

Nadace České spořitelny

Tagged Under