Vytisknout
 
Vedoucí: Mgr. Magdaléna Štefaníková
  
Adresa:  Stojanovo náměstí 1, 709 00 Ostrava – Mariánské hory
Telefon: 595 782 122

Mobil: 724 154 239

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
 
 

V případě zájmu o konzultaci se, prosím, předem objednejte (tel./mail/messenger). 

Pokud pociťujete níže uvedené příznaky onemocnění, využijte, prosím, namísto osobního setkání možnost telefonní či online konzultace.

Mezi příznaky možného onemocnění COVID-19 patří:

Při posouzení svého zdravotního stavu, prosíme o ohleduplnost k ostatním klientům a pracovníkům Terapeutického centra Renarkon

Pro bližší domluvu na termínu a formě konzultace, využijte tyto kontakty:

Tel: 595 782 122, 724 154 239

Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 
Provozní doba:  
 
Pondělí:  7:30 - 12:00, 13:00 - 19:30
Úterý: 7:30 - 12:00, 13:00 - 19:30
Středa: 7:30 - 12:00, 13:00 - 19:30
Čtvrtek:7:30 - 12:00, 13:00 - 19.30
Pátek: 7:30 - 12:00, 13:00 - 19:30
Sobota: 8.00 - 12:00, 13:00 - 16.00 (pouze pro předem objednané klienty)
Neděle: 8.00 - 12:00, 13:00 - 16.00 (pouze pro předem objednané klienty)
 

Na schůzku s terapeutem nebo s odborným poradcem v sociální oblasti doporučujeme sjednat termín setkání telefonicky, emailem nebo při osobním setkání. Konzultace bez objednání závisí na aktuální vytíženosti programu. V jeden okamžik mohou v centru proběhnout maximálně 2 konzultace najednou. Při osobní návštěvě centra zazvoňte na označený zvonek na levé straně dveří.

V případě omezení, či změny provozní doby z technických důvodů, o tom budeme informovat na vývěsce při vstupu do centra a prostřednictvím facebookové stránky „Terapeutické centrum Renarkon“.

NÁŠ TÝM

Mgr. Magdaléna Štefaníková – poradenský pracovník a terapeut, vedoucí
programu
Mgr. Markéta Slivková – poradenský pracovník a terapeut, zástupce
vedoucí
Mgr. Bohuslava Durčáková - poradenský pracovník a terapeut
specializovaný na téma "Gambling"
Mgr. Kateřina Jeřábková, Poradenský pracovník a terapeut

Posláním Terapeutického centra v Ostravě je poskytování služeb odborného sociálního poradenství lidem, kteří experimentují s návykovými látkami, problémovým uživatelům návykových látek, závislým, kteří jsou motivovaní i nemotivovaní k abstinenci, patologickým hráčům a osobám s problematikou nelátkových závislostí, rodinným příslušníkům a partnerům těchto cílových skupin. Služby poskytujeme od 11 le věku.

CÍLE SLUŽBY

POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Hlavními druhy poskytovaných služeb jednorázového i dlouhodobějšího charakteru /opakované kontakty/, včetně krizových intervencí (vnímaných jako krizové v aktuálních tíživých životních situacích klienty samotnými), neanonymním i anonymním klientům a zprostředkujícím institucím v zastoupení klientů jsou:

ZÁSADY NAŠÍ SLUŽBY

KLIENT MÁ PRÁVO


MŮŽETE SI STĚŽOVAT
Pokud budete s něčím nespokojeni, budete mít pocit, že byla porušena vaše práva apod., můžete si na pracovníky nebo na poskytování či kvalitu služeb stěžovat, a to níže uvedenými způsoby. Vaše stížnost bude vyřízena do 30 dnů a vždy ji vyřizuje pracovník nadřízený tomu, proti kterému stížnost směřuje.
Stížnost můžete podat sami, nebo ji za vás může podat váš nezávislý zástupce, který vás bude při vyřizování stížnosti zastupovat. Může ji podat také ten, kdo sociální služby centra nevyužívá. Všechny stížnosti, včetně odpovědí na ně, jsou evidovány v knize Evidence stížností.
Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na ředitele společnosti. Pokud ani v tomto případě nebudete s výsledkem spokojeni, můžete se obrátit na další instituce, jako je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Veřejný ochránce práv - Ombudsman nebo Český helsinský výbor.
 
Stížnosti lze podávat níže uvedenými způsoby:
Ústně – klient může využít některého ze zaměstnanců programu, nebo ji může podat osobně na správě společnosti v Ostravě (Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava). Odpověď dostane také ústně, nebo poštou na jím uvedenou adresu.
Poštou – na adresu programu, nebo přímo na správu společnosti v Ostravě (Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava). Odpověď klient dostane poštou na jím uvedenou adresu.
Prostřednictvím schránky důvěry – ta je umístěna na Renarkon, o.p.s., Mariánskohorská 1328/29, 702 00 Ostrava u vstupních dveří do objektu vedoucích k centru. Odpověď dostane také ústně, nebo poštou na jím uvedenou adresu.
 
 
 
Podívejte se, kdo všechno nás podporuje a přidejte se taky!
 
Certifikace služby je do 31.12.2023
 
Donátoři a sponzoři:
Statutární město  Ostrava
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Moravskoslezský kraj
MPSV
RVKPP
 
Tagged Under